• 5660เข้าชม
  • 114ตอบกลับ

[ปิดการขายค่ะ][เปิดจอง BE ทาง FB]ขายไม้กินแมลงค่ะ

ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 40#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
7. N.rafflesiana 3 หน่อ กระถาง 6 นิ้ว 300 บาทค่ะ
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 41#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
8. N.rafflesiana x hookeriana 2 หน่อ กระถาง 6 นิ้ว 250 บาทค่ะ
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 42#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
[คุณ itmorn จองแล้วค่ะ]
9. N.rafflesiana 3 หน่อ กระถาง 6 นิ้ว 300 บาทค่ะ
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 43#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
10. N.viking x hookeriana 2 หน่อ กระถาง 6 นิ้ว 250 บาทค่ะ [ลดเหลือ 200 บาท]
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 44#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
11. N.(viking x hookeriana) x rafflesiana กระถาง 6 นิ้ว 250 บาทค่ะ
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 45#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
12. N. (Viking x kuchingensis) x ampullaria กระถาง 6 นิ้ว 250 บาทค่ะ [ลดเหลือ 200 บาทค่ะ]
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 46#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
13. N.viking x hookeriana 2 หน่อ กระถาง 8 นิ้ว 450 บาทค่ะ [ลดเหลือ 300 บาท]
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 47#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
14. D.muscipula'shark teeth' กระถาง 3 นิ้ว ต้นละ 220 บาทค่ะ
ต้นที่ 1 [คุณ nop จองแล้วค่ะ]
[attachment=79758]
ต้นที่ 2
[attachment=79759]
ต้นที่ 3
[attachment=79760]
ต้นที่ 4
[attachment=79761]
ต้นที่ 5

[attachment=79762]    
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 48#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
[ปิดการขายค่ะ]
15. D.muscipula 'low giant' กระถาง 3 นิ้ว ต้นละ 100 บาทค่ะ

ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 49#  โพสต์เมื่อ: 2015-12-01
Re:ขายไม้กินแมลงค่ะ
16. D.intermedia'cuba' กระถาง 2 นิ้ว ต้นละ 50 บาทค่ะ
ต้นที่ 1
[attachment=79765]
ต้นที่ 2
[attachment=79766]
ต้นที่ 3
[attachment=79767]
ต้นที่ 4
[attachment=79768]
ต้นที่ 5 [คุณ nop จองแล้วค่ะ]
[attachment=79769]    
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้