• 4265เข้าชม
 • 61ตอบกลับ

ปิด

ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 30#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-20
30. N.kuchingensis x mirabilis ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 130 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02608.JPG
 • รูปภาพ:DSC02609.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 31#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-20
31. N.viking x hookeriana ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 200 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02712.JPG
 • รูปภาพ:DSC02713.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 32#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-20
32. N.viking x truncata กระถางใหญ่ 8 นิ้ว 600 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02714.JPG
 • รูปภาพ:DSC02715.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 33#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
73
 • รูปภาพ:DSC02716.JPG
 • รูปภาพ:DSC02717.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 34#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
75
 • รูปภาพ:DSC02718.JPG
 • รูปภาพ:DSC02719.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 35#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
จองทาง pm
35. N.mirabilis x bicalcarata 3 หน่อ ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 150 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02722.JPG
 • รูปภาพ:DSC02723.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 36#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
N.viking x ampullaria 3 หน่อ กระถาง 6 นิ้ว 150 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02725.JPG
 • รูปภาพ:DSC02726.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 37#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
N.(viking x kuchingensis) x hookeriana 2 หน่อ ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 150 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02734.JPG
 • รูปภาพ:DSC02735.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
3697
เงิน
3608
ความดี
3701
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 38#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
N.rafflesiana tri color ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 100 บาทค่ะ
 • รูปภาพ:DSC02741.JPG
 • รูปภาพ:DSC02742.JPG
ไม่มีใครสามารถเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ ในทางตรงข้าม ไม่มีใครสามารถเป็นที่รังเกียจของทุกคนได้
โลกจะสวยใสได้ ด้วยความคิดของคุณ *v*
ระดับ : นักธุรกิจ
โพสต์
120
เงิน
196
ความดี
115
เครดิต
0
จิตพิสัย
0

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 39#  โพสต์เมื่อ: 2016-01-21
จองครับ
25. N.ampullaria spotted 3 หน่อ ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 200 บาทค่ะ
27. N.ampullaria red 2 หน่อ ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 200 บาทค่ะ
18. N.bicalcarata red ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 150 บาท
19. N.bicalcarata red ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 150 บา
17. N.rafflesiana 2 หน่อ ขนาดกระถาง 6 นิ้ว 250 บาทค่ะ
สรุปยอดโอนให้ด้วยนะครับ
xxxxx
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้